آلودگی زباله‌های الکترونیکی در پاکستان (چالش بین‌المللی)

محصولات الکترونیکی یعنی تلفن‌های همراه، خازن‌ها، سیم‌ها، رایانه‌ها، دستگاه‌های تلویزیون، ترانسفورماتورها و کابل‌ها در پایان عمر خود به‌عنوان ضایعات الکترونیکی و الکتریکی (e-waste) شناخته می‌شوند. این ضایعات هنگامی ایجاد می‌شوند که کالای الکترونیکی پس از پایان عمر مفید آن دور انداخته می‌شود. گسترش سریع فناوری به این معنی است که هر دقیقه مقدار بسیار زیادی زباله‌ی الکترونیکی ایجاد می‌شود. تجمع گسترده‌ی این دستگاه‌ها به‌دلیل وجود مواد شیمیایی سمی در آن‌ها، نگرانی‌های عمده‌ای درباره‌ی بهداشت عمومی ایجاد کرده ‌است. در صورت عدم اقدامات احتیاطی مناسب، بسیاری از این محصولات الکترونیکی حاوی مواد شیمیایی سمی غیرآلی و آلی هستند که ممکن است انسان در طول مراحل بازیافت یا دفع این دستگاه‌ها در معرض آن‌ها قرار گیرد. در کشورهای در حال توسعه پردازش غیررسمی زباله‌های الکترونیکی می‌تواند منجر به اثرات سوء بر سلامت انسان و آلودگی محیط‌ زیست شود.

چالش: راه‌حل پایدار برای مدیریت و کاهش پسماندهای الکترونیکی در پاکستان