آلودگی ناشی از پلاستیک و میکروپلاستیک در پاکستان (چالش بین‌المللی)

در دنیای امروز، پلاستیک ماده‌ی اولیه‌ای ضروری است. از زمان اختراعش در دهه‌ی 1930، پلاستیک در تولید محصولات روزمره فراگیر شده ‌است. پلاستیک و ریزپلاستیک به‌طور قابل توجهی مشکل‌ساز هستند و می‌توانند تهدیدهای بزرگی برای محیط زیست باشند. ریزپلاستیک یا مستقیماً به محیط آزاد می‌شود یا در اثر تخریب بقایای پلاستیکی بزرگ‌تر ایجاد می‌شود. میکروپلاستیک‌ها به‌محض ورود به محیط‌زیست می‌توانند تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های آبی و خاکی باشند. در پاکستان اکوسیستم آب شیرین و آب دریایی مقدار زیادی ریزپلاستیک دریافت می‌کند که نه‌تنها کیفیت آب را کاهش می‌دهد، بلکه زندگی آبزیان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

چالش: چگونگی کاهش آلودگی ریزپلاستیک‌ها در آب‌های پاکستان