احیای تالاب انزلی و دفع گونه‌های مهاجم (چالش بین‌المللی)

تالاب انزلی زیستگاه گونه‌­های زیادی از آبزیان، پرندگان، گیاهان و یکی از زیست ‌بوم‌­های ارزشمند جهان به شمار می­رود. در سال‌­های اخیر آنچه تهدیدی جدی برای تالاب انزلی بشمار می­رود و حیات آن‌ را در معرض نابودی و خشک شدن قرار داده گونه مهاجم سنبل آبی است. گرچه درسال‌های اخیر دستگاه‌­هایی از طرف نهادهای دولتی و بخش خصوصی اقدام به جمع آوری گیاه سنبل آبی کرده‌اند، اما این اقدامات نه تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده بلکه گیاه تکه تکه شده در سطح آب شروع به حرکت کرده و علاوه بر تالاب، بندرگاه را نیز آلوده ساخته است.

رشد سریع این گیاه بومی آمازون و ماندگاری ۲۰ تا ۳۰ ساله ریزوم آن در محیط باعث شده تا نه فقط تالاب بین‌المللی انزلی، بلکه تقریبا اکثر پهنه‌­های آبی استان با این پدیده شوم دست‌وپنجه نرم کنند. بنابراین به منظور پیشگیری از رشد و گسترش این گونه مهاجم چالش زیر باید برطرف گردد:

چالش: جمع آوری، حذف و جلوگیری از رشد و گسترش سنبل آبی در تالاب انزلی