اقتصاد دیجیتال و مشاغل مقیاس کوچک در پاکستان (چالش بین‌المللی)

شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در پاکستان با مجموعه‌ای از مسائل منحصر به فرد روبرو هستند؛ شامل شرایط بد امنیتی، عملیات‌های مالی بدون مجوز قانونی و افزایش جرائم در حوزه سرقت اموال از جمله جرائم قاپیدن پول، سرقت و حتی راهزنی. شرکت‌های کوچک و متوسط به طور عمده‌ای به تراکنش‌های روزانه وابسته هستند که شامل عملیات مدیریت نقدینگی است. با این حال، افزایش این جرائم شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت فشار قرار داده است تا از راه‌حل‌های ابتکاری جدیدی برای مدیریت فعالیت‌های عملیاتی خود استفاده کنند. وارد شدن Fintech در پاکستان فرصت‌های بیشتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کرده تا راه‌حل‌های مبتنی بر این فناوری را برای عملیات مدیریت نقدینگی خود جستجو و توسعه دهند. به همین ترتیب، Fintech همچنین فرصت بیشتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به منظور توسعه قابلیت‌های فنی آن‌ها فراهم می‌کند که نتیجتا به ورود آن‌ها به اقتصاد رسمی و مستند پاکستان کمک می‌کند.

چالش: راه‌حل‌هایی بر اساس Fintech برای مدیریت نقدینگی در شرکت‌های کوچک و متوسط پاکستان