امنیت سایبری (چالش بین‌المللی)

با استقبال روزافزون از اینترنت در سراسر پاکستان، این کشور باید آماده‌ی پاسخگویی به تمام تهدیدهای سایبری آینده برای مؤسسات دولتی و خصوصی باشد و باید استفاده‌ی ایمن از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را در منطقه تضمین کند.

چالش: راه‌کارهای تامین امنیت سایبری در پاکستان.