ایمنی جاده (چالش بین‌المللی)

امنیت جاده‌ها و راه‌ها در پاکستان دغدغه بزرگی محسوب می‌شود. این موضوع حتی از جنبه سلامت نیز حائز اهمیت است. تخمین زده می شود که هر پنج دقیقه یک نفر در اثر تصادفات جاده‌ای کشته یا به شدت زخمی می‌شود.

چالش: یک سیستم مترقی برای مدیریت ترافیک با مکانیزمی کارآمد جهت جلوگیری از حوادث جاده‌ای.