به جای مراقبت های پیشگیرانه، بر روی مراقبت‌های درمانی تمرکز کنید (چالش بین‌المللی)

سیستم‌های بهداشتی و درمانی عمدتاً بر تلاش‌های درمانی مانند افزایش تعداد امکانات بهداشتی، آزمایشگاه‌ها، آمبولانس‌ها و تجهیزات مدرن متمرکز هستند. برای جلوگیری از بیماری و نه فقط برای درمان بیماری، باید بر روی عوامل تعیین‌کننده‌ی فرهنگی و محیطی نیز تمرکز شود.

چالش: راه‌کارهایی برای اجرای مراقبت‌های درمانی پیشگیرانه