تأثیر گردوغبار بر روی پنل PV (چالش بین‌المللی)

سلول‌های خورشیدی (یا سلول‌های فتوولتائیک – PV) دستگاه‌های نیمه‌هادی‌ای هستند که تابش خورشید را به جریان الکتریکی DC تبدیل می‌کنند. خروجی این سلول‌ها به عوامل زیادی بستگی دارد، اما عمدتاً وابسته به تابش خورشید است. بنابراین، برای اطمینان از اینکه تابش بیشتری توسط سلول‌های خورشیدی دریافت می‌شود، آن‌ها با دقت در زاویه‌ی شیب مناسب نصب می‌شوند تا بیشترین قرارگیری در معرض خورشید را داشته باشند. به‌دلیل محل نصب برخی از مشکلات ممکن است ایجاد شود؛ مانند قرارگیری در سایه، دمای بالای محیط و تجمع گردوغبار. در کشورهای خاورمیانه گردوغبار مشکلی شناخته‌ شده است که دستگاه‌های سلول خورشیدی را به میزان زیادی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با افزایش رسوب گردوغبار در یک ماژول PV، خروجی برق PV و کارایی آن کاهش می‌یابد. علاوه‌براین، هر چه ذرات گردوغبار کوچک‌تر باشند، قدرت خروجی بیشتر افت می‌کند. این مشکل در خاورمیانه به دلیل رسوب بیشتر گردوغبار ناشی از دمای محیط و رطوبت نسبی برجسته‌تر است.

چالش: حداقل نمودن تجمع گردوغبار در ماژول‌های PV، به‌ویژه باتوجه به شرایط اقلیمی خاورمیانه