تبدیل سولفات کلسیم به عنوان محصول فرعی فرایند شیمیایی به گرید گچ ساختمانی (چالش داخلی)

کلسیم سولفات به عنوان محصول فرعی در اکثر فرایندهای شیمیایی واکنش با سولفوریک اسید است که در کارخانه پس از جداسازی، فیلتراسیون و شستشو تبدیل به کیک می شود. علی رغم خلوص بالا پس از خشک شدن کیک، این محصول به فاز ژیپس با قابلیت مصرف به عنوان مصالح ساختمانی نمی رسد. به همین خاطر بسیاری از صنایع با حجم بالایی از دپو با ماهیت اسیدی مواجه می شوند که هزینه های انباشت زیست محیطی بالایی دارد .

چالش ها: ابداع روشی جهت تبدیل گچ فرایندی به گچ ساختمانی با توجیه فنی و اقتصادی در مقیاس صنعتی