تثبیت و کاهش تورم (چالش داخلی)

نرخ تورم پایین و پایدار باعث بهبود رفاه مردم می‌شود. این امر با روش‌های مختلفی نمایش داده می‌شود: نرخ تورم پایین باعث استفاده‌ی کارآمد از منابع تولیدی می‌شود، عدم اطمینان را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند. این امر همچنین از توزیع مجدد و خودسرانه‌ی درآمد و ثروت که به‌ویژه در فقیرترین بخش‌های جامعه تأثیر می‌گذارد، جلوگیری می‌کند؛ درنتیجه حقوق‌بگیران و بازنشستگان با مکانیسم‌های کمتری برای محافظت از خود در برابر فرسایش تورمی درآمد مواجه هستند. به همین دلیل، ثبات قیمت معمولاً به‌عنوان مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان درنظر گرفته می‌شود.

تورم باید توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل شود، اما سلطه‌ی سیاست‌های مالی مانعی قدرتمند برای این امر است.

ایران به‌عنوان یک اقتصاد تولیدکننده‌ی نفت سال‌هاست که از تورم بالا رنج می‌برد. این منبع طبیعی یکی از عوامل اصلی افزایش بی‌ثباتی تورم است. مؤثرترین راه برای کاهش و تثبیت تورم در ایران چیست؟