تشخیص زودهنگام کووید-19 در پاکستان قبل از بروز علائم اصلی (چالش بین‌المللی)

داشتن ابزارهایی برای تشخیص زودهنگام بیماری جهت جداسازی (ایزوله کردن) و معالجه بیماران مبتلا و درنتیجه کمک به کاهش شیوع بیماری امری ضروری محسوب می‌شود. در حال حاضر، دو نوع آزمایش تشخیصی وجود دارد که اطلاعات مربوط به مراحل مختلف بیماری یک بیمار آلوده به SARS-CoV2 را ارائه می‌دهد: 1) آزمایش‌هایی که وجود ویروس در بدن بیمار را تشخیص می‌دهد که آزمایش‌های مستقیم نامیده می‌شوند؛ 2) آزمایش‌هایی که از طریق آنتی‌بادی‌هایی که علیه ویروس در بدن بیمار ایجاد شده، نشان می‌دهد که بیمار آلوده به ویروس شده است. این دسته از آزمایش‌ها غیرمستقیم نامیده می‌شود. با توجه به جهش‌های ویروسی سریع، نیاز است به:

چالش: روش‌هایی برای کارآمدتر شدن شناسایی و تشخیص زودهنگام و جلوگیری از عواقب بیماری و نرخ مرگ و میر.