حاکمیت در پاکستان به بهره‌گیری از راه‌کارهای دیجیتال(چالش بین‌المللی)

مفهوم حاکمیت دیجیتال در کشور پاکستان موضوع پیچیده‌ای به نظر می‌رسد. ادارات دولتی اطلاعات را به صورت دستی اداره می‌کنند و معدود سازمان‌هایی که دیجیتال شده‌اند هنوز تحت نظارت هیچ یک از مراکز پلتفرمی دیجیتال نیستند.

به دست‌ آوردن بینش ناشی از سیستم‌های دیجیتالی می‌تواند تغییرات زیادی را  بر مدیریت بهینه وظایف حاکمیت داشته باشد؛ اعم از تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع، ارتقاء آموزش، تقویت سیستم سلامت یا هزینه نمودن منابع مالی عظیم در زیرساخت‌هایی چون جاده‌ها، مترو، اتوبوس، ‌و یا سرمایه‌گذاری در خدمات دولت به شهروندان.

چالش: بهبود کارایی سیستم‌ حاکمیت در پاکستان از طریق راه‌کارهای دیجیتالی