داده های بزرگ و داده کاوی در اینترنت اشیا (چالش داخلی)

داده کاوی کشف “مدل” داده است. با پیشرفت‌های اخیر در فناوری ارتباطات، مردم و همه چیز به طور فزاینده‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند. در دسترس بودن اینترنت امکان اتصال دستگاه‌های مختلف را فراهم می‌کند که می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارند. اینترنت اشیا (IoT) مفهوم جدیدی است که به کاربران امکان می‌دهد سنسورهای مختلف و دستگاه‌های هوشمند را برای جمع‌آوری داده‌های زمان واقعی از محیط متصل کنند. داده‌های بزرگ (Big Data) حجم گسترده‌ای از داده‌ها است که از محیط اینترنت اشیا جمع‌آوری می‌شود و در مورد اطلاعاتی کاربرد دارد که با استفاده از ابزارهای سنتی پردازش یا تحلیل نمی‌شوند. هر سازمانی برای دستیابی به اطلاعات فراوان و نحوه بدست آوردن ارزش از تنوع زیاد داده‌ها با چالش‌های بیشتری روبرو است. از دیدگاه نرم‌افزار‌، الگوریتم‌های استخراج سنتی فقط برای داده‌های IoT در مقیاس کوچک کاربرد دارند. همچنین، بسیاری از برنامه‌های اینترنت اشیا با تجزیه و تحلیل داده‌ها از دستگاه‌های مختلف و همبستگی آن‌ها برای پیش‌بینی در مورد خرابی‌های احتمالی ماشین در سایت‌های تولیدی یا موقعیت‌های اضطراری پیش رو در ساختمان‌های هوشمند در یک برنامه امنیتی خانه سر و کار دارد. تکنیک‌های داده کاوی باید ناهمگونی داده‌های اینترنت اشیا، حجم زیاد داده ها و سرعتی که در اختیار دارند را مدیریت کنند. در این چالش راه‌ها و تکنیک‌های منتهی به پردازش داده‌های کلان حاصل از شبکه‌های اینترنت اشیا مد نظر می‌باشد که توسط سنسورهای مختلف جمع‌آوری شده است.

چالش: پردازش و داده‌کاوی اطلاعات در شبکه‌های اینترنت اشیا که داده‌های بسیار زیادی دریافت می‌گردد