راه‌حل‌های انرژی تجدیدپذیر نیاز است (چالش بین‌المللی)

پاکستان دارای منابع انرژی تجدیدپذیر فوق‌العاده‌ای همچون باد و خورشید است. با اینحال بهره‌برداری از این منابع تاکنون به میزان ناچیزی گسترش یافته است و سهم اندکی از کل انرژی تولیدی پاکستان دارد.

چالش‌: استراتژی‌ها و راه‌کارهایی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید انرژی کشور پاکستان