سازگاری فناوری‌های پزشکی و درک تغییرات پویا در رفتار مصرف‌کننده (چالش بین‌المللی)

به دلیل مسائل بی‌سابقه مرتبط با همه‌گیری کووید-19 چالش‌های متنوعی ایجاد شده است. قرنطینه‌های ادامه‌دار، کمبود تجهیزات پزشکی، مسائل مربوط به ساماندهی و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به تشخیص ویروس، منجر به محدودیت دسترسی افراد متقاضی راهنمایی پزشکی و تشخیص بیماری شده است. همچنین این پدیده به نوبه خود رفتار خوددرمانی را در جامعه افزایش داده و اغلب به دلیل تشخیص نامناسب یا عدم تشخیص پزشکان متخصص به عواقب ناگواری منجر شده است. از طرف دیگر، کمبود تجهیزات محافظتی باعث شده تا توانایی متخصصان و پزشکان برای تشخیص کامل بیماری و اقدامات بعدی حتی برای مسائل حاشیه‌ای در سلامت با محدودیت مواجه باشد.

چالش: ادغام راه‌حل‌کارهای فنی پزشکی و فرایندهای مشاوره پزشکی و ایجاد روش‌های عملیاتی استاندارد (SOP) به منظور تشخیص ، نظارت و درمان بیماری‌ها.