شفافیت در معاملات پولی (چالش بین‌المللی)

عدم شفافیت در معاملات پولی نگرانی عمده‌ای در سراسر جهان است. این مسئله، تأثیر نامطلوبی بر مؤسسات بخش مالی به عنوان اکتورهای حیاتی در رشد اقتصاد می‌گذارد. علاوه‌براین، عدم شفافیت یک اقتصاد تاثیر نامطلوبی بر اعتبار اقتصاد در محیط خارجی می‌گذارد.

چالش: مقابله با عدم شفافیت در بخش مالی کشور پاکستان.