در دسترس نبودن آب آشامیدنی تمیز (چالش بین‌المللی)

با افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب شیرین در پاکستان به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده و ممکن است تا سال 2040 با کمبود مطلق آب روبه‌رو شود. در حال حاضر تقریباً بیش از دوسوم جمعیت 200 میلیون پاکستانی از آب شرب محروم است و این مسئله منجر به بالاترین میزان مرگ و میر در کشور شده است. حل اساسی و قطعی این مسئله نیازمند راه‌کارهای بلندمدتی است. اما در کوتاه مدت نیز نیازمند راه‌کارهایی موثر و مقرون به صرفه  هستیم.

چالش: راه‌کارهای ارزان‌قیمت برای تامین محلی آب قابل شرب