تنظیم سرب به جامانده از ذوب کنسانتره سرب اکسیده و سولفوره در سرباره کوره‌های دوار به مقدار کمتر از 1 درصد

همانطور که مستحضر هستید، در کارخانه‌جات ذوب سرب از کوره‌های دوار به منظور ذوب خوراک ورودی ( کنسانتره، سولفات‌ سرب ،خاک باطری و کلیه خاک‌هایی که عیار سرب قابل قبول دارند ) استفاده می‌شود. این خوراک‌ها متناسب با ماهیتی که دارند، اغلب بین 50 الی 80 درصد عیار سرب دارند. مطابق با معیارهای جهانی، میزان سرب موجود در سرباره حاصل از ذوب خاک ورودی در کوره‌های دوار نباید بیش از 1/5 الی 2 درصد باشد.
خواسته این مجموعه، ارائه راهکاری مناسب، مهندسی شده و امکان‌پذیر برای کاهش عیار سرب موجود در باطله کوره دوار است.

چالش:‌ کمینه شدن میزان مصرف ادتیوها
کمینه شدن زمان ذوب
جلوگیری از اکسید شدن سرب
جلوگیری از مصرف ادتیوهایی که به نسوزکاری کوره صدمه وارد کند
پرهیز از روش‌هایی که باعث کاهش راندمان استحصال سرب شود
بیشینه بودن راندمان استحصال سرب در کنار صرفه اقتصادی
پرهیز از روش‌هایی که در منافات با عملی کردن پیشنهاد اول باشد