مسئله آب و روابط بین فرهنگی (چالش بین‌المللی)

ایده‌ها و نوآوری‌های حول موضوعات:

– نقش آفرینی عوامل فرهنگی (اشتراکات فرهنگی، اقلیت ها، و اقوام و …) در حل بحران‌های آبی

– ارتقاء فرهنگ تولید و مصرف آب در ساختارهای سنتی و مدرن