مسائل مربوط به جابه‌جایی بخش گردشگری (چالش بین‌المللی)

صنعت گردشگری پاکستان درحال‌حاضر با چالش مسیرهای توسعه‌نیافته و میزبانی ضعیف و همچنین کمبود امکانات اساسی برای جابه‌جایی گردشگران در بسیاری از مناطق مواجه است. برای تقویت بخش گردشگری در کشور، باید مشکلات جابه‌جایی حل و فصل شود.

چالش: راه‌کارهای موثر برای بهبود خدمات حمل‌ونقل و جابه‌جایی گردشگران در داخل و بین شهرها