مستندسازی اقتصاد (چالش بین‌المللی)

مستندسازی اقتصاد امری حیاتی است برای برنامه‌ریزی خرد / کلان اقتصادی، توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و تسریع در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور. براساس گزارش‌ها، اقتصاد غیرمستند در پاکستان ۳۵ تا ۵۰ درصد از کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد که ازنظر پولی تقریباً 85 میلیارد دلار است.

چالش: حل مشکل اقتصاد غیرمستند پاکستان به عنوان یک مشکل ساختاری در اقتصاد این کشور