مشکلات در حال ظهور ژن‌های آنتی‌بیوتیک و مقاومتیِ ضدمیکروبی در پاکستان (چالش بین‌المللی)

استفاده‌ی بیش از حد از آنتی‌بیوتیک‌ها باعث ظهور باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک (ARB) و ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی (ARG) شده ‌است که سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست را تهدید می‌کند. پاکستان، کشوری بسیار پرجمعیت است که 70درصد از جمعیتش در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و به‌شدت به فعالیت‌های کشاورزی وابسته‌اند. تجویز بیش از حد یا استفاده‌ی غیرقانونی از آنتی‌بیوتیک‌ها در انسان و حیوانات در پاکستان به طور وسیعی مشاهده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که 71درصد از عفونت‌های نوزادان در پاکستان به‌دلیل ARB است. تا 95درصد از جمعیت بزرگسال ساکن هند و پاکستان حامل باکتری‌های مقاوم به β- لاکتام هستند؛ که یکی از رایج‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها شامل پنی‌سیلین و سفالوسپورین است. با وجود حجم آنتی‌بیوتیک‌های استفاده ‌شده در پاکستان، اطلاعات کمی درباره‌ی گسترش و مدیریت ARG در دسترس است. برای مدیریت بهتر استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، ARBها و ARGها، دانش در مورد پیشامد، فراوانی و تنوع آن‌ها مهم است.

چالش:
  • ایجاد تغییرات مکانی – مکانیکی آنتی‌بیوتیک‌ها و عوامل تعیین‌کننده‌ی مقاومت آنتی‌بیوتیکی
  • شناسایی مکانیسم‌های بالقوه برای انتقال ARGها از دامداری‌ها به کلینیک‌ها
  • تعیین سرنوشت آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط‌های خاکی با جوامع مختلف میکروبی
  • استراتژی‌های مداخله‌ای ساده اما کلیدی را که برای کاهش بار ARG در پاکستان سازگار باشد‌.