تنظیم نقره به جامانده از ذوب کنسانتره سرب اکسیده و سولفوره در سرباره کوره‌های دوار به مقدار کمتر از 50ppm

همانطور که مستحضر هستید، در کارخانه‌جات ذوب سرب از کوره‌های دوار به منظور ذوب خوراک ورودی ( کنسانتره، سولفات‌ سرب ،خاک باطری و کلیه خاک‌هایی که عیار سرب قابل قبول دارند ) استفاده می‌شود. در اغلب این خوراک‌ها، به خصوص کنسانتره سرب، با توجه به آنالیزهای گرفته شده، شاهد عیار نقره قابل توجه ( بین 100 الی 2500 ppm ) هستیم. پس از ذوب این خوراک توسط کوره‌های دوار، بخشی از خاک ورودی به شکل سرباره و باطله از این کوره‌ها خارج می‌شود. مطابق با آنالیزهای گرفته شده از این باطله‌ها، مشاهده شده است که حدوداً 80 الی 110 ppm نقره در این باطله وجود دارد. با توجه به تناژ بالایی که در این کارخانه به صورت روزانه شارژ کوره‌های دوار می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت، بخش قابل توجهی از این نقره در باطله کوره‌های ذوب از دست خواهد رفت.
خواسته این مجموعه، ارائه راهکاری مناسب، مهندسی شده و امکان‌پذیر برای کاهش عیار نقره موجود در باطله کوره دوار است.

چالش:‌ کمینه شدن میزان مصرف ادتیوها کمینه شدن زمان ذوب
جلوگیری از اکسید شدن نقره
جلوگیری از مصرف ادتیوهایی که به نسوزکاری کوره صدمه وارد کند
پرهیز از روش‌هایی که باعث کاهش راندمان استحصال سرب شود
بیشینه بودن راندمان استحصال نقره در کنار صرفه اقتصادی