ملاحظات اخلاقی هوش مصنوعی (چالش بین‌المللی)

در طی سال‌های اخیر پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی هوش مصنوعی در مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا در حال گسترش چشم گیر با سرعت بسیار بالا هستند.

رقابت مراکز علمی و پژوهشی برای پیشبرد این تحقیقات در شاخه‌های مختلف علوم از جمله پزشکی، مهندسی، و غیره باعث سرعت گرفتن هرچه بیشتر پیشرفت پژوهش ها در این حیطه شده است.

با توجه به این مساله، تعیین و تنظیم معیارها و ضوابط دقیق و مشخصی برای ارزیابی چگونگی و میزان پیشرفت هوش مصنوعی در شاخه های مختلف سلامت و درمان و پزشکی بیش از پیش ضروری می باشد.

نظر بر اینکه در حال حاضر سازمان جهانی مشخصی معیارهای اخلاق در پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را به صورت مستقیم و مستمر نظارت نمی کنند، در گام اول تنظیم معیارهای اخلاقی و در گام دوم چگونگی اعمال آن‌ها در مراکز پژوهشی هوش مصنوعی مورد نیاز می باشد.

چالش: چه معیارهایی برای اخلاق در پژوهش‌های هوش مصنوعی در حوزه ی سلامت درمان و تکنولوژی‌های پزشکی باید مورد نظر قرار بگیرد؟ با توجه به این معیارها چگونه بر تحقیقات این حوزه در سراسر دنیا نظارت شود؟