موافقت نامه شرکت در دومین دوره رقابت علمی کنز

1- ایجاد حساب کاربری در سایت و ثبت نام در رویداد می‌بایست بر اساس اطلاعات صحیح و واقعی شخص یا اشخاص شرکت‌کننده در رویداد باشد.

2-  شرکت‌کننده در رویداد اقرار می‌نماید که مالک قانونی طرح بوده و یا دارای مجوز قطعی از صاحبان طرح می‌باشد و منعی جهت ارائه اطلاعاتی که در فرایند ثبت‌نام و یا سایر مراحل شرکت در رویداد در اختیار برگزارکننده، متقاضی و یا سایر مجموعه‌های تعیین شده توسط برگزار‌کننده قرار می‌دهد ندارد. در صورت کسر مدارک و یا نقص در اطلاعات ارائه شده، مسئولیت آن را بر عهده شرکت‌کننده می‌باشد.

3- شرکت‌کننده اقرار می‌نماید کلیه اطلاعاتی که به برگزار کننده ارائه نموده است براساس اصل صداقت بوده و حاوی هیچ‌گونه محتوای نادرست، خلاف واقع یا اغراق‌آمیز نمی‌باشد. در غیر اینصورت برگزارکننده بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیتی، مجاز به محدود کردن، تعلیق و یا حتی لغو حضور مشارکت‌کننده در رویداد است.

4-  در صورتی که شرکت کننده هر یک از تعهدات را نقض کند، برگزارکننده بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیتی، مجاز به محدود کردن، تعلیق و یا حتی لغو حضور مشارکت‌کننده در رویداد می‌باشد.

5- شرکت‌کننده اذعان می‌دارد هیچ یک از اطلاعات ارائه شده، ناقض یا نافی حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث نمی‌باشد. مسؤولیت عدم رعایت مفاد این ماده بر عهده شرکت کننده می‌باشد.

6-  مقررات رویداد در طول زمان ممکن است تغییر یابد. مقررات اصلاح‌شده پس از اطلاع‌رسانی نافذ خواهند بود و ادامه مشارکت در رویداد به معنای پذیرش مقررات جدید می‌باشد.

7- برگزار کننده مسئول انتخاب شرکت کننده‌­های برتر در تمامی مراحل رقابت می‌باشد. همچنین برگزار کننده موظف به ارائه توضیحات در خصوص چرایی تایید و یا رد شرکت‌کننده در رویداد نمی‌باشد.

8- مالکیت فکری طرح تماما متعلق به شرکت‌کننده می‌باشد و شرکت در این رویداد و ارسال طرح، منجر به انتقال مالکیت فکری نمی‌شود.

9-  اطلاعات فنی آثار شرکت کننده در این رقابت شامل اصل محرمانگی می‌باشد و جز در اختیار مسئولین برگزاری رقابت و ارزیابان و داوران قرار نمی‌گیرد.

10-  شرکت در رویداد منوط به تایید مقررات حاضر می‌باشد. تایید به معنای مطالعه کلیه قوانین شرکت در رویداد و پذیرش شرایط ذکر شده می‌باشد.