موانع توسعه بانکداری دیجیتال (چالش داخلی)

از آنجا که بانک قرض الحسنه رسالت، اولین بانک بدون شعبه در جهان اسلام است لذا یکی از بزرگترین دغدغه های این بانک، برطرف‌سازی موانع زیرساختی، قانونی و حقوقی در مسیر بانکداری دیجیتال و هموار سازی این مسیر در نظام بانکداری کشور است. بنابر مطالعات میدانی و پژوهش های انجام شده در بانک قرض الحسنه رسالت، عمده ترین موانع توسعه بانکداری دیجیتال، به موانع زیرساختی، موانع قانونی و موانع حقوقی کشور در حوزه دیجیتال بر می‌گردد. در این میان خلاء‌های قانونی برای احراز هویت غیرحضوری، امضای الکترونیک یا اسناد تجاری آنلاین پررنگ تر است. همچنین بر طرف نمودن موانع زیرساختی و قانونی نیز برای تسریع در روند دیجیتالی‌سازی تمامی فرایندهای بانکی در بانک قرض‌الحسنه رسالت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که نیاز به ارائه راه حل های کاربردی می باشد.

چالش: راه‌کارهای عملیاتی در جهت تسریع فرایند دیجتالی‌سازی فرایندهای بانک رسالت،‌ از جمله احراز هویت غیرحضوری،‌ امضای الکترونیک و غیره