وابستگی صنعت دیجیتال پاکستان به تامین‌کنندگان خارجی (چالش بین‌المللی)

هیچ طراحی، ساخت و تولید قابل‌توجهی در عرصه‌ی ریزپردازنده‌ها در پاکستان صورت نمی‌گیرد و این کشور برای تأمین تقریباً تمام نیازش به تراشه‌های سیلیکونی و ریزپردازنده به واردات وابسته ‌است. این نقص علاوه‌ بر اینکه بار سنگینی را بر دوش ذخایر ارزی و تراز تجاری می‌گذارد، اقتصاد دیجیتال پاکستان را کاملاً به بازیگران خارجی وابسته می‌کند. در حال حاضر اگرچه در مقیاس محدود مونتاژ اجزای پیشرفته‌ی میکروالکترونیکی آغاز شده‌است، اما پاکستان همچنان نیازمند آن است که صنعت تراشه‌ها و ریزپردازنده‌ها از ریشه ایجاد شود.

چالش: استراتژی‌هایی برای بومی‌سازی صنعت دیجیتال و ارتقاء توان سازندگان داخلی پاکستان در عرصه تراشه‌ها و ریزپردازنده‌ها