پر عیار سازی باطله‌های کم عیار هماتیتی در مقیاس وسیع (چالش داخلی)

دسترسی به معادن هماتیت با بهره برداری جهت تولید کنسانتره بالای ۶۰درصد بر مبنای تقاضای بازار داخل و خارج از سال‌های پیش در ایران انجام شده  است. در این مسیر عدم استفاده از ماشین آلات و روش های پیشرفته منجر به تجمع دپوهای متعدد موسوم به باطله شده است. با افزایش تقاضای بازار و کمبود ذخیره های هماتیتی، باطله‌های انباشتی هماتیتی خود به عنوان منبع ثانویه ای از محسوب می شوند که بسیاری از عملیات معدنی بر آن‌ها انجام شده است. این مواد دارای عیار کمتر از کنسانتره می باشند و با دستیابی به فناوری‌های جدید پر عیار سازی قابلیت تبدیل به کنسانتره را دارند. علاوه بر موارد ذکر شده، پر عیار سازی باطله‌های کم عیار هماتیتی توجیه اقتصادی داشته و اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش می دهد.

چالش: ابداع روش های فراوری مکانیکی با توجیه فنی و اقتصادی در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی