پوشش و کیفیت اینترنت (چالش بین‌المللی)

با وجود رشد مصرف اینترنت در پاکستان، بخش زیادی از مردم از خدمات اینترنتی محروم هستند. علاوه‌براین، کیفیت اینترنت در بسیاری از مناطق قابل‌قبول نیست. به‌منظور ارتقای دموکراسی الکترونیکی و تقویت اقتصاد کشور، راه‌حل‌های جامعی برای تبدیل شکاف دیجیتالی به فراگیری دیجیتالی لازم است.

چالش: راه حلی جامع برای پر کردن شکاف دیجیتال در اقشار مختلف مردم پاکستان