چالش‌های شغلی پس از پاندمی کووید-۱۹ (چالش بین‌المللی)

با رشد سریع مشاغل از راه دور، تجارت الکترونیکی و مشاغل رسانه‌های اجتماعی در طی همه‌گیری، شرکت‌ها پس از بحران احتمالاً تعداد کمتری از مشاغل حضوری را طلب می‌کنند، زیرا این امر منجر به کم شدن فضای اداری و حقوق کمتر مشاغل از راه دور می‌شود. ممکن است مزایایی مانند از بین بردن مرزهای جغرافیایی برای اشتغال داشته باشد، اما ممکن است منجر به از بین بردن برخی فرصت‌های شغلی و حقوق کمتر برای مشاغل مشابه شود.

چالش:‌ این تغییراتی شغلی در طول سال‌های آینده چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه می‌توان بر بیکاری کارمندان قدیمی غلبه کرد؟