کاستی‌های زیربنایی در سیستم حمل‌ونقل کشور پاکستان (چالش بین‌المللی)

شناسایی و حل مشکلات حمل و نقل یکی از اصلی ترین وظایف دولت در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان است. با وجود هزینه‌های کلان برای سیستم‌های حمل‌و‌نقل شهری، نگرانی‌های حمل‌و‌نقل رایج در کشورهای در حال توسعه به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب و عدم حاکمیت موثر همچنان رو به وخامت است.

مشکلات حمل‌و‌نقل شهری در پاکستان بیشتر با ساخت جاده‌های بزرگتر و بهتر مدیریت می‌شود، اما ساخت جاده راه‌حل کاملی نیست. پروژه‌های جاده‌ای باید صرفاً بخشی از یک برنامه حمل‌و‌نقل کلی باشند؛ شامل مدیریت ترافیک از طریق فناوری‌های جدید و نیز سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی تکامل‌یافته. استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی کارآمد و ارزان قیمت در شهرهای پرجمعیت پاکستان از ضروریات یک سیستم حمل‌و‌نقل پایداد است. در این راستان ضروری است در ابتدا چالش‌های اصلی توسعه و مدیریت حمل‌و‌نقل عمومی که مکررا باعث شکست برنامه‌ریزی‌های دولت می‌شود شناسایی شده و سپس یک سیستم حمل‌ونقل کارآمد و پایدار براساس تکنولوژی‌های جدید ایجاد شود.

چالش: علل ناکارآمدی سیستم‌های مدیریت حمل‌ونقل در کشور پاکستان و دستیابی به راه‌کارهای پایدار بر اساس تکنولوژی‌های جدید