رادار FMCW برای کاربردهای تجاری

توضیح چالش:

سیستم های رادار برای یافتن برنامه های کاربردی متنوع در زندگی روزمره ما تکامل یافته اند. آنها بخش جدایی ناپذیری از اتومبیل های بدون راننده، سیستم های پایش آب و هوا و غیره هستند. آنها همچنین در حال یافتن برنامه های کاربردی در مراقبت های بهداشتی، ورزش و بسیاری از رشته های دیگر هستند. رادار FMCW یکی از این سیستم هاست که در تمام این رشته های متنوع کاربرد دارد. در حال حاضر، تولیدکنندگان محدودی از این گونه رادارها وجود دارند و استفاده حاشیه ای آنها نیز به دلیل طراحی پیچیده آنها محدود است.

چالش:

یک ماژول رادارFMCW مقرون به صرفه، ساده، قوی و آماده استفاده مورد نیاز است که بتواند ابزاری برای آموزش و نیز توسعه برنامه های کاربردی نوآورانه با استفاده از ماژول باشد.

* * *