چالش‌های رقابت علمی کنز ۲۰۲۲:

۱- بخش آزاد:

نظریه، ایده یا راهکاری که به بهبود وضع موجود در صنایع غذایی و کشاورزی کمک کند. این حوزه‌ها شامل کشاورزی، صنایع غذایی و فناوری های مرتبط و غیره می‌باشد.

۲- بخش چالش‌ها:

چالش AFI1: ابزار پایش و پیش‌بینی امراض کشاورزی. (NSTP)

چالش AFI2: ماشین های سمپاشی باغ میوه. (NSTP)

چالش AFI3: تشخیص زودهنگام بیماری در گیاهان میوه دار با استفاده از یادگیری عمیق. (NSTP)

چالش AFI4: سیستم پایش دام. (NSTP)

چالش AFI5: ایستگاه کشاورزی یکپارچه مجهز به اینترنت اشیا. (NSTP)

چالش AFI6: کشاورزی، صنایع غذایی و فناوری های مرتبط (MSTP)

چالش AFI7:چالش‌های تولید و نگهداری ریزجلبک‌ها (SSTP)

چالش AFI8:عدم وجود مقدار کافی اکسیژن محلول در آب در پرورش آبزیان (SSTP)

۱- بخش آزاد:

ایده، طراحی مفهومی، نمونه اولیه، MVP یا محصول جدید که یک چالش در بخش سلامت و تجهیزات پزشکی را حل کند یا به ارتقاع سطح توانمندی در این حوزه کمک نماید.

۲- بخش چالش‌ها:

چالش HTC1: مشکلات در حال ظهور ژن‌های آنتی‌بیوتیک و مقاومتیِ ضدمیکروبی در پاکستان (COMSATS)

چالش HTC2: هوش مصنوعی و تصویربرداری تومور مغزی (ICCBS)

چالش HTC3: هوش مصنوعی و بیماری شبکیه رنجوری (رتینوپاتی) (ICCBS)

چالش HTC4: هوش مصنوعی در داروسازی (UPSI)

چالش HTC5: به سوی کدگذاری پزشکی خودکار با نمودار دانش و قابلیت توضیح. (NSTP)

چالش HTC6: میکرو آر ان ای درمانی (MicroRNA Therapy) برای عفونت های ویروسی آر ان ای (RNA). (NSTP)

چالش HTC7: نانوحسگرها برای تشخیص سرطان (کاربردهای زیست پزشکی). (NSTP)

۱- بخش آزاد:

ایده و طراحی مفهومی که چالش‌های بخش بهداشت را حل می کند. یا نمونه اولیه، MVP و محصولات جدید که راه حل‌های نوآورانه‌ای را در زمینه آب، انرژی و محیط زیست ارائه می‌دهند.

۲- بخش چالش‌ها:

چالش EWE1: آلودگی ناشی از پلاستیک و میکروپلاستیک در پاکستان (COMSATS)

چالش EWE2: آلودگی زباله‌های الکترونیکی در پاکستان (COMSATS)

چالش EWE3: پاکسازی خاک های آلوده به نفت (Khazar Univ.)

چالش EWE4: توسعه فناوری های تصفیه فاضلاب در مقیاس کوچک (Khazar Univ.)

چالش EWE5: توسعه فناوری هایی برای تخریب آفت کش های مواد آلوده کننده آلی پایدار (POPs) (Khazar Univ.)

چالش EWE6: نقش مواد معدنی رسی در انتشار گاز از آتشفشان‌های گلی (Khazar Univ.)

چالش EWE7: تغییر کاربری زمین و موضوعات محیط زیستی (UPSI)

چالش EWE8: حصول آب تمیز پس از شرایط اضطراری (UPSI)

چالش EWE9: مدیریت منابع آب در کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرات ژئوپلوتیک آن بر شدت و وسعت وقوع گردوغبار (SPRI)

چالش EWE10: تجاری‌سازی داده‌های آب و هوا (SPRI)

چالش EWE11: مهاجرت های اکولوژیکی و اقلیمی (SPRI)

چالش EWE12: شیمی سبز؛ کاربردها و فرصت های نوین در کشاورزی (USERN)

چالش EWE13: احیای تالاب انزلی و دفع گونه های مهاجم(INSTP)

چالش EWE14: بازیافت و دفن زباله در سایت سراوان و رفع بوی نامطلوب (INSTP)

چالش EWE15: اتلاف انرژی و نحوه‌ی مدیریت مصرف انرژی (SSTP)

چالش EWE16: طرا حی و پیاده سازی ساز و کارهای اجرایی ایجاد تحول در نگرش های دانشگاهی و سوق دادن ظرفیت های موجود در جهت تقویت مسئولیت اجتماعی و اولویت دادن به رفع معضلات و مسائل کشور (SEWEI)

چالش EWE17: رو ش‌های تقویت پا یش شاخص‌های وضعیت با توجه به محدودیت‌های فناوری و اعتبارات ما لی خرید وسایل و تجهیزات پیشرفته با استفاده از ظرفیت‌های بومی (SEWEI)

چالش EWE18: رویکردهای تسریع و تسهیل ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های دانش‌بنیان دارا ی پتانسیل تجاری‌سازی در ساختارهای دولت محور (SEWEI)

چالش EWE19: استفاده از فناوری‌های نوین در تولید و انتشار و به‌روزرسا نی داده‌های مورد نیا ز مکانی-زما نی کارشناسی ، تجاری، و مدیریتی (SEWEI)

چالش EWE20: فناوری‌های پاک برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی (SEWEI)

چالش EWE22: بیوسنتز مایکوفوئل نسل سوم.(NSTP)

چالش EWE23: ربات تمیزکننده پنل خورشیدی.(NSTP)

چالش EWE24: سیستم پایش کیفیت و تصفیه هوا. (NSTP)

چالش EWE25: سیستم پایش انرژی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی. (NSTP)

چالش EWE26: انرژی، آب، محیط زیست و تصفیه خانههای صنعتی بیمارستانی (MSTP)

چالش EWE30: انرژی، آب، محیط زیست و تصفیه خانههای صنعتی بیمارستانی (SSTP)

چالش EWE31: قطع برق صنایع در زمان پیک مصرف (SSTP)

چالش EWE32: راه‌کارهای بهینه در تصفیه پساب (SSTP)

چالش EWE33: سیمان‌های دوستدار محیط زیست (WFS)

چالش EWE34: راه‌کارهای مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر برای برق رسانی و تاثیرات آن در تغییرات آب و هوایی هند (WFS)

چالش EWE35: حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی کشور بهکمک جاذبهای سرامیکی (INN)

چالش EWE36: حذف آلایندههای ناشی از سوختهای فسیلی در صنایع کشور – بهکمک میکرو/نانوکامپوزیتهای جاذب زمینه سرامیکی (INN)

چالش EWE37: جذب آمینو اسید از پساب کارخانههای لبنی با استفاده از جاذبهای سرامیکی (INN)

چالش EWE38: تامين انرژي مقرون به صرفه از منابع تجديدپذير (INN)

چالش EWE39: تامين آب شرب (INN)

چالش EWE40: زنجيره سرد (INN)

چالش EWE41: راهکار استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی در صنایع فولاد (INN)

چالش EWE42: بازیافت پلاستیک (INN)

۱- بخش آزاد:

ایده و طراحی مفهومی که چالش‌های بخش بهداشت را حل می کند. یا نمونه اولیه، MVP و محصولات جدید که راه حل‌های نوآورانه‌ای را در زمینه برق، الکترونیک و رباتیک ارائه می‌دهند.

۲- بخش چالش‌ها:

چالش E&R1: کلیدهای جذب دانش آموزان به برنامه های‌(STEM)(UPSI)

چالش E&R2: انتقال بی‌سیم انرژی جهت شارژ کردن خودروهای الکتریکی (USERN)

چالش E&R3: رادار FMCW برای کاربردهای تجاری. (NSTP)

چالش E&R4: سلول های خورشیدی آلی برای تأمین برق دستگاه های الکترونیک و حسگر در مقیاس میکرو.(NSTP)

۱- بخش آزاد:

ایده، طراحی مفهومی یا محصولی که چالش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی و غیره ارائه می کند.

۲- بخش چالش‌ها:

چالش ICT-AI1: یادگیری ماشین بدون نظارت (Khazar Univ.)

چالش ICT-AI2: هوش مصنوعی قابل توجیه (Khazar Univ.)

چالش ICT-AI3: هوش مصنوعی یک زمینه تحقیقاتی چند رشته ای است (Khazar Univ.)

چالش ICT-AI4: گسترش عدالت آموزشی از طریق فناوری (MCI)

چالش ICT-AI5: کلیدهای ارتقای هوش مصنوعی (UPSI)

چالش ICT-AI6: فناوری کمک آموزشی برای اوتیسم (UPSI)

چالش ICT-AI7: عوامل شبکه اینترنت و مخابرات (UPSI)

چالش ICT-AI8: تأیید هویت آنلاین. (NSTP)

چالش ICT-AI9: سیستم‌های درون بین دستگاه گوارش (Isf-BMN)

چالش ICT-AI10: چشم پزشکی از راه دور (Isf-BMN)

چالش ICT-AI11: حسگرهای پوشیدنی مبتنی بر صوت (Isf-BMN)

چالش ICT-AI12: بهینه‌سازی میزان FeO در سرباره کوره های قوس الکتریکی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (Isf-BMN)

چالش ICT-AI13: پیش بینی خواص آهن اسفنجی تولیدی در فرایند احیا مستقیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (Isf-BMN)

چالش ICT-AI14: بازی های شناختی و درمان یا تشخیص بیماری به کمک بازی (MCI)

۱- بخش آزاد:

ایده، طراحی مفهومی یا محصولی که چالش‌های معدن و صنایع معدنی و غیره ارائه می کند.

۲- بخش چالش‌ها:

چالش M&M1: کاهش آهن کل در فرایند تولید کنسانتره نفلین سینیت (Zarrin)

چالش M&M2: استحصال و جداسازی عناصر نادر خاکی از کنسانتره آنها با پایه آپاتیتی (Zarrin)

چالش M&M3: تبدیل سولفات کلسیم به عنوان محصول فرعی فرایند شیمیایی به گرید گچ ساختمانی (Zarrin)

چالش M&M4: اندازه گیری دقیق لیتیم و برم در انواع شورابه، روش های استحصال و جداسازی در مقیاس صنعتی (Zarrin)

چالش M&M5: پر عیار سازی باطله های کم عیار هماتیتی در مقیاس وسیع (Zarrin)

چالش M&M6: استخراج گاز طبیعی لایه های زغالسنگ (CBM)  (Zarrin)

چالش M&M7: تنظیم نقره به جامانده از ذوب کنسانتره سرب اکسیده و سولفوره در سرباره کوره‌های دوار به مقدار کمتر از 50ppm  (Zarrin)

چالش M&M8: تنظیم سرب به جامانده از ذوب کنسانتره سرب اکسیده و سولفوره در سرباره کوره‌های دوار به مقدار کمتر از 1 درصد (Zarrin)

چالش M&M9: تعیین ذخیره و عیار سنجی دقیق ماده معدنی (SSTP)