برنامه آیین پایانی دومین دوره رقابت علمی کنز

می 9, 2022

زمان بندی

مدت

برنامه

جزئیات

توضیحات

                   پاویون بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در نمایشگاه اینوتکس (غرفه 506)

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 20، 21 و 22 اردیبهشت

سه شنبه 1401/02/20

 

کانتر منتخبان در پاویون

ارائه اثر منتخبان در کانترهای اختصاص یافته در غرفه(پاویون بنیاد)

 

12-13:30

90″

کافه علم(1)

کامپوزیت های پایه کربنی و ذخیره سازی گرمای نهان

 

مهدی ملکی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)

16-17:30

90″

کافه علم(2)

The Next Generation Membranes for Water Desalination

Woei Jye Lau (Associate Professor, University of Technology Malaysia)

چهارشنبه 1401/02/21

 

کانتر منتخبان در پاویون

ارائه اثر منتخبان در کانترهای اختصاص یافته در غرفه(پاویون بنیاد)

 

10-11:15

75″

کافه علم(3)

Dynamic behavior of Wrap Faced embankment on soft soil

 

Ripon Hore

)Senior Assistant Engineer, Engineering Department of Bangladesh(

11:30 13:00

90″

کافه علم(4)

Novel Insights to Improve Learning and Memory

 

Pike See Cheah (Associate Professor, University of Putra Malaysia)

14-15:30

90″

کافه علم(5)

طوفان سایتوکاینی و جلوگیری از آن در بیماران مبتلا به کووید-19

 

محمد علی خیامیان

 (پژوهشگر پسادکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران)

پنج شنبه 1401/02/22

 

کانتر منتخبان در پاویون

ارائه اثر منتخبان در کانترهای اختصاص یافته در غرفه(پاویون بنیاد)

 

رقابت نهـایی (سالن پویـش دارو)

جمعه 23 اردیبهشت

9-9:15

15

افتتاحیه

– تلاوت قرآن کریم

– سخنرانی و گزارش رئیس دبیرخانه دومین دوره رقابت (دکتر رفیعی)

 

9:15 10:15

60

ارائه حوزه سلامت و فناوری های پزشکی

1- Ali Khayamian

2- Alireza Mirbagheri

3- Seyed Ali Mousavi

4- Pike See Cheah

ارائه هر طرح :5″

پرسش و پاسخ داوران: 4″

جابجایی ارائه دهندگان:1″

شور داوران در انتهای حوزه: 15

10:15 تا 11:15

60

ارائه حوزه محیط زیست، آب و انرژی

1-Hadi Atapour

2-Mahdi Maleki

3-Hamed Sadeghi

4-Woei Jye Lau

ارائه هر طرح :5″

پرسش و پاسخ داوران: 4″

جابجایی ارائه دهندگان:1″

شور داوران در انتهای حوزه: 15

11:15 تا 11:30

15

استراحت

 

 

11:30 تا 12:15

45

ارائه حوزه معدن و صنایع معدنی

1-Ayda Mir heidari

2- Hossein Molayemat

3- Amir Arsalan Seraji

ارائه هر طرح :5″

پرسش و پاسخ داوران: 4″

جابجایی ارائه دهندگان:1″

شور داوران در انتهای حوزه: 15

12:15 تا 13:00

45

ارائه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-Mehrdad Agha Mohammad Ali

2- Mohammad Ali Akhaei

3- Hossein Zabihi

ارائه هر طرح :5″

پرسش و پاسخ داوران: 4″

جابجایی ارائه دهندگان:1″

شور داوران در انتهای حوزه: 15

13 تا 13:30

30

نماز و نهار

 

 

13:30 تا 14:15

45

ارائه حوزه حمل و نقل

1- Saeed Bostan Manesh

2- Amir Hossein Ghadamsoltani

3- Ripon Hore

ارائه هر طرح :5″

پرسش و پاسخ داوران: 4″

جابجایی ارائه دهندگان:1″

شور داوران در انتهای حوزه: 15

14:15 تا 15

45

ارائه حوزه اقتصاد و تامین مالی

1- Hossein Baan

2- Saeedeh Momtazi

3- Mahdi Nouri

ارائه هر طرح :5″

پرسش و پاسخ داوران: 4″

جابجایی ارائه دهندگان:1″

شور داوران در انتهای حوزه: 15

جمعه 1401/02/23

 

کانتر منتخبان در پاویون

ارائه اثر منتخبان در کانترهای اختصاص یافته در غرفه(پاویون بنیاد)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *