فراخوان اولیه طرح

28 دی ماه 1399
پایان مهلت فراخوان

28 دی ماه 1399
داوری طرح‌های برتر

28 دی ماه 1399
فرایند عقد قرارداد

28 دی ماه 1399
Days
Hours
Minutes
Seconds

KANS 2021: Introduction

KANS scientific competition in its second round in 2021 calls for young scholars, researchers, and innovators under 45 years of age to participate in this competition by submitting 3 to 5 minutes videos of their scientific & technological achievements or their solutions for challenges declared by international institutes. You can find competition headlines and subjects below.

Any scientific and technological achievement in the form of Idea, Paper, Book, Prototype, MVP, or New Product is acceptable. Top 16 submissions will be nominated by the Assessment Committee and 6 winners will be chosen by Judge Committee in October 2021.

Awards & Benefits:

A) Top six winners will receive:
– KANS Medal and a plaque of appreciation
– 30-gram Gold Insignia
– Sabbatical worth $2000
– Special privileges for benefiting from MSTF networking platforms: STEP & EISA.
B) Every solution for challenges declared by international institutes, will be handed over to related institute in order to cooperate and commercialize the solution, if desired.

Competition Fields and Challenges:

Competition Pavilions

Co-Partner:

Partners and Sponsors:

Pavilions:

COMPETITION PROCESS:

Call for KANS 2021

July 6th 2021

Submission Deadline

     Oct. 21st 2021

Screening & Assessment

Nov. 2021

Judgement

Nov. 2021

NEWS: